Inimese hääl on lahutamatu osa tema füüsisest. Kõne selgus on seotud mõtte selgusega. Mina olen veendunud, et igaüks, kes tahab kõneleda, seda ka suudab.


Häälekoolitus on suunatud kõigile, kes töötavad igapäevaselt häälega:

 • õpetajad, õppejõud (aga miks mitte ka üliõpilased, kellel seisab ees lõputöö kaitsmine);
 • televisiooni- ja raadiosaadete toimetajad/juhid, ajakirjanikud;
 • müüjad ja müügimehed;
 • inimesed, kes peavad oma häält kasutama argikõnest erinevas registris— näiteks treenerid valju muusika taustal;
 • inimesed, kes kasutavad oma igapäevases töös palju häält ning soovivad oma oskusi täiendada või parandada;

Samuti on oodatud inimesed, kellel seisab ees esmakordne kõnelemine suuremale publikule.


Mida Sa minu koolitusel õpid?

 • mis on inimese hääleaparaat, kuidas see toimib ja kuidas selle eest hoolt kanda;
 • mis on tegurid, mis takistavad kõnelemist — tunne, et Sind ei ole kuulda/Sinust ei saada aru, et hääl väsib või kaob sootuks, et õhku ei jätku või raske on pikalt ja valjusti rääkida — ja kuidas muuta need samad tegurid kõnelemist toetavateks tööriistadeks;
 • mis on artikuleeritud kõne ja puhas diktsioon;
 • märkama kõnetempo ja -meloodia olulisust sujuval rääkimisel;
 • märkama kõnelemiseks kasutatavate ruumide omapärasid ja nendega arvestama.


Koolitused aitavad Sul:

 • edastada soovitud mõtet selgelt;
 • rääkida sujuvamalt ja loomulikult;
 • pöörata tähelepanu ruumile, milles kõneled;
 • töötada mikrofoniga;
 • ühendada hääletöö ülejäänud kehaga (vähem füüsilist pinget ja ebamugavust).

Praegused ja endised koolitustel osalejad on:

 • EMTA lavakooli tudengid (hääletehnika);
 • TLU sünkroontõlke magistrandid (kõnetehnika);
 • Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli klassikalise ja rütmilaulu õpilased (kõnetehnika);
 • televisiooni saatejuhid;
 • Sotsiaalkindlustusameti töötajad;
 • Sisekaitseakadeemia töötajad;
 • erinevad kontoriametnikud-spetsialistid;
 • kirjanikud, 
 • õpetajad.


Olen end täiendanud:

 • 2019 – üleeuroopalisel häälekonverentsil PEVoC 2019 (Kopenhaagen)
 • 2019 – Ida-Tallinna Keskhaigla poolt korraldatud täienduskoolitusel Häälepäev 2019 (Tartu)
 • 2018 – Krishangi Lila hääletoonimise töötoas “Hääl ja keha” (Sänna kultuurimõis)
 • 2016 – 5-päevasel lauljate intensiivkursusel Complete Vocal Institute’is (Kopenhaagen)
 • 2015 – Rahvusvahelisel teatripedagoogika kursusel Teaching Professional Theatre Practice teatrikeskuses AKT-ZENT (Berliin)
 • 2015 – Notafe töötubades “Hingamine ja hääl” ja “Kontaktimprovisatsioon” (Viljandi)
 • 2015 – Rahvusvahelisel häälepäeva koolitusel “Hääl kui algupärane sotsiaalmeedia” (Viljandi)
 • 2014 – Koordinatsioonitehnika meistriklassides London School of Performing Arts Practice’is (London)
 • 2011 – Odin Week 2011 töötubades (Holstebro, Taani)

 

Kui tahad tellida ühekordset koolitust või soovid häälega töötamist õppida veelgi pikemalt, siis kirjuta mulle juba täna!